Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Forkurs

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Dette kurset er for deg som har yrkesutdanning og praksis, men som manglar generell studiekompetanse. Forkurset gir eit godt grunnlag for høgare teknisk utdanning i Noreg og er ei god plattform for framtidige yrke.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kommunikasjon og norsk
  • Teknologi og samfunn

Faga i forkurset er på vidaregåande skule-nivå, men gir ikkje offentleg eksamen.

Undervisningsmåter

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som krev aktiv deltaking. Undervisninga skjer normalt på dagtid i vekedagane. I løpet av året vil det kunne bli ei helg med lab-forsøk i fysikk. Alle fag har obligatoriske innleveringsoppgåver.

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av forkurset til ingeniørutdanning, på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Metis sine lokale ligg i Lars-Hilles gate 15/17.

Sjå nettsida til Metis

Arbeidsmengden tilsvarer 100 prosent av fulltidsstudium

Opptaksinformasjon

15. april 2020

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Alle utdanninger innen