Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 35.70 (primær)
  • 35.50 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203368

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som eiendomsmegler legger du til rette for at kjøp og salg av eiendom skjer på en trygg og effektiv måte. Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler, like å møte nye mennesker, klare å skape tillit og være en god selger.

Du lærer om

  • formidling, salg og utleie av fast eiendom
  • hvordan gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte
  • hvordan organisere et eiendomsmeglerforetak
  • hvordan virksomheter og eiendomsinvesteringer blir finansiert
  • hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres

Studiet gir deg både en bransjespesifikk utdanning innenfor eiendomsmegling og en økonomisk-administrativ utdanning. Du har emner som etikk, matematikk, jus, praktisk eiendomsmegling, samfunnsøkonomi og markedsføring.

Les mer om eiendomsmegleryrket på utdanning.no

Undervisningsmåter

Vi har forelesninger, gruppearbeid, case med mer. Gjennom gjesteforelesere og ekskursjoner får du direkte kontakt med bransjen.

Undervisningsopplegg

Du kan ha et fire ukers praksisopphold i Norge eller i utlandet 6. semester. Du må selv finne og avtale aktuell praksisplass.

Opptaksinformasjon

15. april

Karrieremuligheter

  • Formidling, salg og utleie av boliger og annen eiendom.
  • Jobber som krever økonomisk-administrativ kompetanse, blant annet som fagperson eller rådgiver i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.
  • Etter to års arbeidserfaring kan du søke Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev og da drive din egen virksomhet eller arbeide som faglig leder.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen