Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stord

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Denne videreutdanninga er for pedagogar i skule, barnehage og kulturfelt.

Emnet tar for seg:

  • Dramatiske og performative uttrykksformar og formidling
  • Teaterproduksjon med fokus på kollektive prosessar med barn og unge
  • Fagdidaktiske strategiar med vekt på individuelle og kollektive utforskande, kreative og estetiske læreprosessar 

Du finn meir informasjon i emneplanen for KUN805 Drama og teater - videreutdanning for pedagogar i skule, barnehage og kulturfelt.

Målgruppe

Pedagogar som arbeider med drama og teater som fag eller metode i skule, barnehage, kulturskule og frivillig kulturliv. 

Samlingsdatoar 

Samlingsdatoar for hausten 2022 kjem snart.

Vil du studere vidare?

Dette er eit av fleire frittståande emne som Institutt for kunstfag ved HVL tilbyr. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Tilrådde forkunnskapar: Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller leiing av andre opplæringsaktivitetar i kultur- og kunstfeltet