Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

14000

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

8. mars

Om studiet

Bitcoin har åpnet for nye muligheter i den digitale økonomien og emnet skal gi studentene en forståelse av koblingen mellom teknologi, økonomi og samfunnsvitenskap. Bitcoin, og annen kryptovaluta, må forstås i lys av alle disse områdene. I tillegg til den nye kryptovalutaen, vil kurset også ta opp utviklingen i det tradisjonelle pengesystemet, spesielt arbeidet med etablering av digitale sentralbankpenger.

Det er ingen krav til forhåndskunnskaper innen teknologi og økonomi for å kunne ta dette kurset, og det passer for alle som er interesserte i å lære mer om den spennende utviklingen som skjer på pengeområdet.

Deltagerne skal etter å ha gjennomført kurset forstå hvordan Bitcoin er oppbygd og fungerer, for dermed å forstå det grunnleggende i den nye kryptovalutaen og blokkjedeteknologien. Kryptovalutaen blir sett i sammenheng, men også kontrast til, dagens etablerte penger og utviklingen som skjer på det området.

Kurset er heldigitalt og lagt opp slik at det kan følges uten å møte fysisk eller til faste tider. Alle forelesingene blir videobaserte og tilgjengelige i etterkant. Eksamen blir digital og hjemmebasert.

Du finner mer informasjon i emneplanen for FØS8120.

Digitale samlinger

Undervisning er på ca 2 timer fra kl 18-20. Se timeplanen.

Sitat fra tidligere student ved samme kurs, men da med tittel: «Bitcoin, blokk-kjedeteknologi og den digitale økonomien»:

Litteratur/pensum/nettressurser blir lagt i Canvas, digital læringsplattform for kurset. I tillegg til denne listen, vil det bli lagt til aktuell informasjon fra vitenskapelige artikler, podkaster, videoer og andre nettressurser. Det blir lagt opp til gjesteforelesinger, gjerne i form av podkast-liknende intervju.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Når du søker opptak, velg rad for «Videreutdanning». Etterpå velger du fra lista «teknologiske fag og administrative fag, vår 2022». Så velger du emnet 6732 Digitale penger for fremtiden.