Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Digital teknologi og digital kompetanse er stadig viktigere for verdiskaping, innovasjon, kommunikasjon og lønnsomhet i virksomheter. Studiet gir fordypning innen fagområdet digitalisering og digital virksomhetsforståelse.

Denne utdanningen tar ikke opp studenter til høsten 2022.

Digital teknologi og digital kompetanse er stadig viktigere for verdiskaping, innovasjon, kommunikasjon og lønnsomhet i virksomheter. Den nye årsenheten som Institutt for økonomi og administrastrasjon (IØA), Campus Bergen starter opp gir fordypning innen fagområdet digitalisering og digital virksomhetsforståelse.

Du får konkrete kunnskaper innen digital forretningsforståelse, data-analyse, digital markedsføring og digital ledelse og organisering i virksomheter både i privat og offentlig sektor. Dette er kompetanseområder som er viktige for konkurransekraft, nyskaping og innovasjon og avgjørende områder for at en bedrift skal kunne skape verdi både for kunder/brukere, samfunn og bidra til en bærekraftig utvikling.
Gjennom studiet får du: 

  • Bred oversikt over teknologibasert og datadreven verdiskaping
  • Kunnskap om digital transformasjon, bruk av digital teknologi og samspillet mellom digital teknologi og mennesker både i samfunn, næringsliv og den enkelte virksomhet
  • Kunnskap om personvern, datasikkerhet og etikk
  • Innsikt og kompetanse innen digitalisering og digital transformasjon knyttet til forretningsmodeller, prosesser og markedsføring, skybaserte tjenester og den såkalte «plattformøkonomien»
  • inngående kjennskap til aktuelle metoder og teknikker knytt til digital og datadreven verdiskaping, organisering og ledelse.

Programmet vil dra nytte av og bygge på tett samarbeid med virksomheter, næringsmiljø, næringsklynger i regionen.

Hvordan er undervisningen?

Flere av emnene går sammen med ordinær undervisning for bachelor i økonomi og administrasjon ved campus Bergen. Undervisningen i alle emner kombinerer forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og innlevering av arbeidskrav.

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Dersom du ønsker å studere videre kan du søke opptak på bachelor i økonomi og administrasjon eller på etter og videre utdanningsprogrammet Rådgiver for digital økonomi og ledelse 

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Det er stor mangel på digital kompetanse i næringsliv og offentleg sektor. Personar med utdanning som gir digital kompetanse er ettertrakta på arbeidsmarknaden. Dette programmet vektlegg at IKT og digital teknologi ikkje er et mål i seg sjølv, men at det avgjerande er korleis dette blir teke i bruk og utnytta. Det inneber at du både må ha kunnskap om digital teknologi og ikkje minst innsikt i samspelet mellom menneske og teknologi og korleis bruk av digital teknologi kan skape verdi både for kundar/brukarar, samfunn og miljø i tillegg til verksemda sjølv.

Du blir kvalifisert for interessante jobbar innan digital strategi- og forretningsutvikling, prosjekt knytte til innovasjon og nyskaffing/utvikling av digital teknologi, digital kompetanseutvikling blant tilsette/leiing og prosjekt knytte til produkt- og tenesteutvikling. Studentar som har gjennomført programmet skal kunne bidra både kreativt med nye perspektiv og i idéutvikling og prosessleiing, men ikkje minst bidra til at slikt arbeid føregår strukturert og systematisk ut frå nyttige/tenlege mål, strategiar og verdiar. Kandidatar frå dette årsstudiet vil også ha god kunnskap om organisasjonars føresetnader