Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203028

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

23. september 2023.

Om studiet

Kvifor studere cyberingeniør?

Cyberfysisk nettverksteknologi omfattar design, utvikling og drift av kommunikasjons- og datasystem.

Ein cyberingeniør jobbar med teknologiske utfordringar knytt til avanserte system som vert brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret. Dette inkluderer mellom anna internett, mobilnett, og industrielle nettverk.

Gjennom studiet lærer du om 

  • Nettverksteknologi, informasjonssystem og datakommunikasjon
  • Design av kommunikasjonsløysingar for sensornettverk og bedriftsnettverk.
  • Fysiske betingelsar for overføring av data
  • Protokollar for svitsjing og ruting i nettverk
  • Sikring av data og infrastruktur

Studiet gir deg både eit godt teoretisk grunnlag og praktisk erfaring som gjer deg ettertrakta på jobbmarknaden.

Du kan studere cyberfysisk nettverksteknologi (cyberingeniør) på heiltid ved campus Bergen. 

Studiets oppbygging

Ulike typar elektroingeniør

Cyberfysisk nettverksteknologi er ein av spesialiseringane du kan velje som elektroingeniør. HVL har også tre andre spesialiseringar du kan velje mellom, viss du vil bli elektroingeniør:

Korleis er undervisninga?

Vi har eit moderne kommunikasjonslaboratorium på campus. Her får du øve deg på det du lærer om i studiet.

Undervisninga er ofte ein kombinasjon av forelesingar og praktisk arbeid i klasserom og laboratorium.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir til vanleg utført i små grupper, og ofte i samarbeid med næringslivet. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

Om du ønskjer, kan det óg leggast til rette for å ta bacheloroppgåva i utlandet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Les meir om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

  • Utvikling av løysingar innan Internet of Things (IoT) 
  • Moderne industriproduksjon, droneteknologi og autonome fartøy
  • Planlegging, drift og vedlikehald for operasjonell teknologi eller informasjonsteknologi

Du kan jobbe innan mange bransjar, som industri, olje- og gassindustri, mobilnett, smarte heimar, miljøovervaking eller helse og omsorg.

Ferdigutdanna kandidatar frå cyberfysisk nettverksteknologi har gått til spennande jobbar i blant anna Equinor, Telenor, Cisco, Siemens, TV2, ABB, Atea, Eltel, Avinor, Relacom, Norce og offentlege etatar som til dømes Helse Vest. 

Lønn: Kva tener ein cyberingeniør (elektroingeniør)? 

I følge utdanning.no tener ein elektroingeniør i gjennomsnitt 738 000 kroner i året. 

Utveksling

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Spania | Polytechnic University of Valencia (UPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen