Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

10. desember 2023.

Om studiet

Master i brannsikkerhet er avlyst, og det vil ikke bli tatt opp nye studenter for 2024.

Brannsikkerhet blir stadig viktigere, og det er et stort behov for kunnskap og kompetanse innen dette feltet.

Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

Masterstudiet i brannsikkerhet gir deg brannfaglig dybdekunnskap som gjør at du kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Med denne kompetansen kan du være med på å forebygge og redusere sansynligheten for store branner og ulykker.   

Studiet dekker følgende hovedtema:

  • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
  • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
  • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
  • Brannsikkert design
  • Brannteknisk risikovurdering
  • Mennesker si adferd ved brann og evakuering
  • Beredskap
  • Brannvern i bedrifter og kommuner
  • Kommunikasjon og ulykkesgransking

Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om interessante branntekniske problemstillinger.

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen

Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid eller heltid.

Tar du utdanningen på deltid, har du anledning til å kombinere studiene med jobb. Deltidsutdanningen har samme innhold, undervisningsopplegg og opptakskrav som heltidsutdanningen, men du tar emnene over 8 semestre i steden for 4.

Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Utveksling

Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med. HVL har nylig inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og UNI Magdeburg.

Opptakskrav

For å komme inn på studiet, må du ha bachelorgrad innenfor brannsikkerhet. Søkere med andre ingeniørutdanninger som har tatt følgende to emner (eller tilsvarende), vil bli vurdert individuelt:

- ING2043 Branndynamikk
- ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem

Minstekrav for opptak, er karakteren C som vektet gjennomsnittskarakter for alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere engelsk i henhold til § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

Norske søkere som mangler de obligatoriske emnene kan melde seg opp for disse via vårt enkeltemneopptak innen fristen 1. desember 2022.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med en master i brannsikkerhet vil du kunne jobbe med avanserte og komplekse brannsikkerhetsrelaterte oppgaver innen industri, offentlig forvaltning, brannvesen, rådgivingsfirma og forsikringsselskap.

Fullført studium kvalifiserer for forskings- og utviklingsarbeid og videre doktorgradsstudier.