Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Pris:

34900

Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

19. mai 2022.

Om studiet

Ønsker du bedre innsikt i og forståelse av bedriftens økonomi?Vil du vite hvordan du leser og analyserer et regnskap?Lurere du på hvordan du skal prissette varene og tjenestene du tilbyr?Trenger du et verktøy for å regne på hva en utvidelse koster?

Kurset Bedriftsøkonomisk analyse gir grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomi. Kurset starter med en forståelse av hvordan regnskap er bygget opp. Videre blir det gjennomgått hvordan regnskapsdata blir bearbeidet i driftsregnskap for bruk i ulike typer beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt står sentralt.

Kurset gir i tillegg innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger knyttet til investeringer og finansiering (lån) med spesiell vekt på metoder for lønnsomhetskalkyler.