Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

7. september

Om studiet

Jobbar du i barnehage, og vil lære meir om korleis du kan stimulere barn si språkutvikling? I dette studiet lærer du om barns språklege utvikling og om språkstimulering gjennom leik, høgtlesing og samtale. Vi har eit særleg fokus på barn som strevar med språkutviklinga og barn med norsk som andrespråk.

Gjennom studiet lærer du om

  • språkutvikling og fleirspråkleg utvikling hjå barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsvanskar i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Det er fire arbeidskrav i løpet av året. Dei er knytt til utvikling av eigen praksis, fagtekst om språkvanskar og eit digitalt arbeidskrav om fleirspråkleg utvikling.

Studiets oppbygging

Samlingar 2022-2023

  • 7.-9. september 
  • 16.-18. november
  • 18.-20. januar 
  • 29.-31. mars 

Alle samlingane går frå onsdag kl. 11.15- fredag kl. 13.00.

Opptakskrav

Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være tilsatt i en barnehage.

Alle utdanninger innen