Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen
Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

8

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • 36.80 (ordinær)

Studieplasser

47

Søknadskode (SO)

203529

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

203134

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Barnehagelærarutdanning er både ei profesjonsutdanning og ei leiarutdanning. Her lærer du om leiing, samarbeid med barn, medarbeidarar og foreldre, samt korleis ein kan arbeide for å auke kvaliteten i barnehagen. I tillegg vektlegg studiet arbeid med styringsdokument og teori forankra i barns læring, leik og utvikling.

Som barnehagelærar har du leiaransvar for barn, barnegrupper og tilsette. I tillegg samarbeider du tett med foreldre, og i periodar med andre samarbeid. Her får du bruk for alt du lærer i utdanninga, både faglege og personleg.

Barnehagelæraryrket er krevjande, men òg variert og spennande. Sjølv om du har mange samarbeidspartnarar som barnehagelærar, er det først og fremst barna som står i sentrum. Arbeidet saman med barna gir yrket "krydder og farge", og sørger for at ingen dagar vert like.

Undervisningsmåter

I Sogndal er det tre samlingar på campus pr. semester: mandag, tysdag og onsdag.

I tillegg er det ein nettdag pr. veke i dei vekene det ikkje er samling.

I Bergen er det undervisning torsdager og fredager.

Undervisningsopplegg

2020-kullet vil ha undervisning mandager og tirsdager. (Kullet som starter i Bergen i 2021 vil ha undervisning torsdager og fredager.)

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du jobber på egen hånd og/eller i grupper.

Du har praksis i alle fire årene, til sammen 100 dager. Her finner du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Det finst mange moglegheiter til å ta vidareutdanning. Bachelorutdanninga kan gi grunnlag for opptak til fleire mastergradsutdanningar ved Høgskulen på Vestlandet og andre institusjonar.

Karrieremuligheter

Med barnehagelærarutdanning kan du jobbe som barnehagelærar, pedagogisk leiar og styrar i barnehagen. Du kan òg jobbe i andre barnerelaterte verksemder.

Utveksling

Det er lagt til rette for studieopphold i utlandet i fjerde år på deltidsutdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærer

Alle utdanninger innen