Bachelor i sjukepleie, deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

8

Om studiet

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for pasienter og pårørende, du skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert, med rundt seks ukesamlinger per semester. Deltidsstudiet er organisert med færre uker teoriundervisning enn heltidsstudiet, og det er derfor lagt opp til større grad av selvstudium.

Vi har forelesninger, studiegrupper, praktiske øvelser, prosjektarbeid og oppgaveskriving. En del undervisning skjer i mindre grupper der det er lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

De praktiske øvelsene foregår i "Florence", sykepleiesenteret vårt som ligg i høgskolebygget. Her får du prøve ut i praksis det du lærer. Du og medstudentene dine kan også øve her på egen hånd.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du kan ta master- og videreutdanninger hos oss, og spesialisere deg innen et fagfelt du interesserer deg særlig for. Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg til jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, kreftsykepleier, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, operasjons- eller intensivsykepleier. 

Du kan også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.

Karrierevegar

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:
  • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
  • psykisk helse og rus
  • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
  • helsesenter og legekontor
  • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
  • internasjonale hjelpeorganisasjoner
  • undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Tilbys ved:

  • Førde

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
44.7 (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203051

Lignende utdanninger