Nøkkelinformasjon

Studiested

Førde
Haugesund
Bergen
Stord

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2020

 • 50.40 (primær)
 • 53.40 (ordinær)

Studieplasser

185

Søknadskode (SO)

203050

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2020

 • 41.10 (primær)
 • 45.00 (ordinær)

Studieplasser

89

Søknadskode (SO)

203054

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2020

 • 37.00 (primær)
 • 42.60 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

203052

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2020

 • 41.90 (primær)
 • 45.90 (ordinær)

Studieplasser

115

Søknadskode (SO)

203056

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2020

 • 41.30 (primær)
 • 44.80 (ordinær)

Studieplasser

92

Søknadskode (SO)

203053

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for pasienter og pårørende, du skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Undervisningen er lagt opp med varierte læringsformer som forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.

En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.

Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er lagt opp med varierte læringsformer som forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.

En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.

Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Du kan ta master- og videreutdanninger hos oss, og spesialisere deg innen et fagfelt du interesserer deg særlig for. Som ferdig utdannet sykepleier kan du spesialisere deg til jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, kreftsykepleier, psykiat

Karrieremuligheter

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

 •  sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
 • psykisk helse og rus
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • undervisning og veiledning

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba. Utvekslingsoppholdet ditt i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt.

Alle utdanninger innen