Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 47.30 (primær)
  • 50.80 (ordinær)

Studieplasser

165

Søknadskode (SO)

203369

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Økonomi og administrasjon er ei allsidig utdanning som gir deg ei god innføring i bedriftsøkonomi, rekneskap og samfunnsøkonomi.

I tillegg til typiske økonomifag, har du også fag som organisasjon, marknadsføring, strategi og samfunnsansvar.

Det faglege innhaldet er sett saman av

  • bedriftsøkonomisk analyse
  • administrative fag
  • samfunnsøkonomiske fag
  • metodefag
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

Det siste året kan du fordjupe deg innan administrasjon, leiing, innovasjon, marknadsføring, logistikk, rekneskap, skatt eller samfunnsøkonomi. Du skriv også ei gruppebasert bacheloroppgåve.

Undervisningsmåtar

Studiet er basert på forelesingar, rettleiing, sjølvstudium og gruppearbeid. Vi har også bedriftsbesøk og gjesteforelesingar.

I emne der det er krav om forprøvar (innleveringar eller øvingar på datalab), må desse vere godkjende for at du skal få gå opp til eksamen.

Opptaksinformasjon

15. april

Anbefalt forhåndskunnskap

Du bør ha gode forkunnskapar i matematikk, då matematikkundervisinga i første semester bygger på Matematikk S2 + S2 frå vidaregåande skule. Studentar med svakare matematikkbakgrunn enn dette må rekne med at matematikkfaget ved høgskulen blir

Videre studier

Utdanninga kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til vidare studium på masternivå. Du kan ta relevante masterutdanningar ved HVL (for eksempel master i innovasjon og leiing e

Karrieremuligheter

  • Du blir kvalifisert for ei rekke ulike jobbar innan offentleg og privat sektor, interesseorganisasjonar og frivillige organisasjonar.
  • Arbeidsoppgåver kan blant anna omfatte rekneskap, marknadsføring, innkjøp, personalforvaltning eller meir generelle administrative oppgåver.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for eit utvekslingsopphald i 4. semester. (Endringar i lista kan førekome.)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen