Nøkkelinformasjon

Studiested

Haugesund

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

10

Studietempo

Deltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • 43.50 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

203414

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei solid og brei fagleg plattform, og du blir attraktiv på arbeidsmarknaden.

Utdanninga er tverrfagleg og yrkesretta, og er lagt opp slik at du kan arbeide ved sidan av studiet.

I tillegg til ein brei økonomisk og administrativ kompetanse, får du spisskompetanse innanfor ei fagretning du vel sjølv.

Du har fag innan

  • bedriftsøkonomi og rekneskap
  • leiing, organisasjon og administrasjon
  • metode
  • samfunnsøkonomi
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

I 4. og 5. studieår vel du valemne og skriv bacheloroppgåve.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, diskusjonar, seminar og rekneverkstad. Du arbeider med oppgåver både individuelt og i grupper. Det meste av undervisninga blir gjennomført på dagtid, saman med fulltidsstudentane. I tillegg har vi 1-2 obligatoriske samlingar per semester.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Utdanninga kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til vidare studium på masternivå. Du kan ta relevante masterutdanningar ved HVL (for eksempel master i innovasjon og leiing e

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning kan du jobbe som fagperson eller rådgivar innan mellom anna bank og forsikring, shippingrelatert verksemd, forretningsverksemd eller offentleg forvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen