Nøkkelinformasjon

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

203317

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Den norske reiselivsnæringen er i vekst og spesielt naturbaserte opplevelser etterspørres i økende grad. Med en bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv kan du jobbe som naturguide, med destinasjonsutvikling eller drive egen virksomhet.

Utdanningen bygger på fagområdene reiseliv, friluftsliv, naturguiding og økonomi.

Du lærer om

 • formidling og praktisk naturguiding av grupper innen et bredt spekter av naturbaserte aktiviteter
 • reiselivsnæringen, bærekraft og vilkårene for næringsutvikling
 • opplevelsesbegrepet og hvordan jobbe med med å kvalitetssikre bærekraftige opplevelsesprodukter
 • hvordan utvikle nye opplevelsesprodukter gjennom innovasjonsprosesser
 • markedsføring og økonomistyring
 • juridiske og etiske problemstillinger knyttet til flerbruk av natur

Undervisningsmåter

Vi har forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du vil gradvis få flere oppgaver knyttet til det å lede og formidle for grupper ute.

De første to studieårene er du mye ute på tur i ulike naturmiljø. Ekskursjonene varer fra én til fem dager og inneholder overnatting utendørs både i sommer- og vinterhalvåret.

I 3. semester foregår undervisningen på engelsk.

Undervisningsopplegg

I 4. semester har du tre ukers praksis i en reiselivsbedrift som tilbyr opplevelsesprodukter.

Opptaksinformasjon

15. april

Karrieremuligheter

 • Naturguide
 • Besøkshåndtering og tilrettelegging av naturområder
 • Opplevelses- eller destinasjonsutvikling
 • Daglig leder for opplevelsesbedrifter
 • Drive egen bedrift

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen