Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2019

  • 38.50 (primær)
  • 46.60 (ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203203

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du opptatt av kosthald og fysisk aktivitet? Med denne utdanninga kan du jobbe med å fremje god helse.

Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremje god helse i befolkninga, til dømes ved å motivere ulike målgrupper til auka fysisk aktivitet og til sunne kosthaldsvanar. Utdanninga er tverrfagleg. Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheiter får du kjennskap til helsefremjande kosthald og ei rekke former for fysisk aktivitet knytt til folkehelsearbeid. Studiet inneheld også organisasjons- og samfunnsfaglege perspektiv på folkehelsearbeidet.

Gjennom studiet lærer du å arbeide med kosthald, fysisk aktivitet og samfunnsplanlegging i helsefremjande og førebyggande verksemder.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vekslar mellom teoretisk undervisning og praktisk aktivitet, med forelesingar, praktiske økter, prosjekt- og gruppearbeid, individuelle oppgåver, individuell rettleiing og praksis. Det blir lagt vekt på studentaktiv læring og eigeninnsats.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til ulike masterutdanningar ved HVL.

Karrieremuligheter

Med bachelorgrad i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet blir du kvalifisert til å drive helsefremjande og førebyggande folkehelsearbeid. Du kan jobbe i private og offentlege organisasjonar, eller starte di eiga verksemd.

Utveksling

I 4. semester har du eit obligatorisk studieopphald i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Alle utdanninger innen