Bachelor i drama og anvend teater favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i drama og teater, og vil jobbe med barn og unge?

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Denne bachelorutdanningen retter seg mot undervisnings- og kultursektoren. Kjernen i studiet er kombinasjonen av det kunstneriske og det pedagogiske.

Studiet vil gi deg en variert kompetanse for arbeid med drama og teater rettet mot barn og unge. Pedagogikk, dramadidaktikk og praksis inngår i studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, workshops, produksjonsarbeid, individuelt og praksisrelatert arbeid.

Andre studieår har vi en valgfri studietur til utlandet. Du må selv dekke kostnader til reise og opphold. Turen er en unik anledning til å bli kjent med Teater-I-Undervisning gjennom å delta i ulike program, snakke med skuespillere og observere barn og unge i aksjon. Det finnes et alternativt opplegg for de som er forhindret fra å reise. Opplegget omfatter teaterbesøk og møte med ulike teaterpedagoger i Bergen.

Informasjon om opptak

15. april

Karrierevegar

Du blir kvalifisert til å undervise i drama og teater i barnehage, grunnskole og kulturskole. Kompetansen er også relevant for andre samfunnsarenaer på felt som museum, flyktning- og innvandrersenter, helse- og omsorgssenter med mer.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 2. studieår. Vi har samarbeidspartnere i flere land.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i drama og anvendt teater

Tilbys ved:

  • Bergen

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

(primær)
(ordinær)

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203439