Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

DRAHVL

Studieplasser

24

Søknadskode (SO)

203439

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du interessert i drama og teater, og vil jobbe med barn og unge?

Denne bachelorutdanningen retter seg mot undervisnings- og kultursektoren. Kjernen i studiet er kombinasjonen av det kunstneriske og det pedagogiske.

Studiet vil gi deg en variert kompetanse for arbeid med drama og teater rettet mot barn og unge. Pedagogikk, dramadidaktikk og praksis inngår i studiet.

Undervisningsopplegg

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, workshops, produksjonsarbeid, individuelt og praksisrelatert arbeid.

Andre studieår har vi en valgfri studietur til utlandet. Du må selv dekke kostnader til reise og opphold. Turen er en unik anledning til å bli kjent med Teater-I-Undervisning gjennom å delta i ulike program, snakke med skuespillere og observere barn og unge i aksjon. Det finnes et alternativt opplegg for de som er forhindret fra å reise. Opplegget omfatter teaterbesøk og møte med ulike teaterpedagoger i Bergen.

Opptaksinformasjon

15. april

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert til å undervise i drama og teater i barnehage, grunnskole og kulturskole. Kompetansen er også relevant for andre samfunnsarenaer på felt som museum, flyktning- og innvandrersenter, helse- og omsorgssenter med mer.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 2. studieår. Vi har samarbeidspartnere i flere land.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i drama og anvendt teater

Alle utdanninger innen