Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen
Stord

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

DAHVL

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

203361

Opptakskrav

MUHVL

Studieplasser

5

Søknadskode (SO)

203437

Opptakskrav

VKHVL

Studieplasser

5

Søknadskode (SO)

203441

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du fascinert av kunstfagene? Vil du lære hvordan kunstfagene kan bidra til å skape samfunnsengasjement og personlig vekst? Vil du bli en aktør som påvirker utviklingen av inkluderende lokalsamfunn?

Velkommen til et utøverbasert og samfunnsfokusert tverrkunstfaglig internasjonalt bachelorstudium: community arts!

Velg din spesialiseringsprofil blant:

 • Musikk
 • Visuell kunst
 • Dans

- og få innføring i de andre kunstartene gjennom studiet for å kunne arbeide godt sammen med andre artister i tverrkunstneriske prosjekter.

Fordyp deg i egen kunstnerisk utvikling samtidig som du oppnår innsikt i og adgang til nye nasjonale og internasjonale kunstarenaer. Du vil også lære metoder for å berike lokalmiljøer og individer gjennom kunstaktiviteter. I løpet av studiet bygger du opp en portefølje av kunstneriske arbeider.

I studiet kombineres:

 • Praksiserfaringer
 • Sosialt og forretningsmessig entreprenørskap
 • Sosial inkludering gjennom kunstaktiviteter
 • Internasjonalt studentmiljø
 • Kraften i kunstfagene

Studiet er et fulltidsstudium med obligatoriske læringsaktiviteter i alle moduler. Det undervises på engelsk av hensyn til utenlandske studenter. Noe undervisning vil foregå digitalt – både synkront og asynkront.

Danse-spesialiseringen vil foregå i Bergen. Musikk- og visuell kunst-spesialiseringen vil foregå på Stord med tilgang på gode øvingsrom og verksteder.

Undervisningsopplegg

Studiet er designet for å gi deg som student en allsidig erfaring, som vil gjøre deg i stand til å arbeide som community artist/samfunnskunstner på forskjellige arenaer. Feltarbeid og praksisperioder i ekte kontekster er sentrale elementer. Praksisperiodene gir en naturlig progresjon fra å være observatør til å planlegge og lede aktiviteter på egen hånd. De vil utvikle seg i lengde fra to uker i første år til 10 uker i tredje år.

Å gjøre avtaler om praksisopphold er en viktig del av treningen. HVL hjelper deg i gang i første semester og må seinere godkjenne alle foreslåtte praksissteder og assisterer med avtale-maler som grunnlag for praksisperioden.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Se studieprogramplanen på engelsk.

Videre studier

Etter fullført bachelorstudium i community arts er du kvalifisert for et bredt utvalg av masterstudier i Norge og i utlandet.

Karrieremuligheter

En bachelorgrad i community arts vil kvalifisere deg til å jobbe med barn, ungdommer og voksne i et bredt perspektiv – både i lokale, nasjonale og internasjonale sammenhenger:

 • Samfunnshus/bydelshus
 • Samfunnskontaktavdelinger i profesjonelle kunstorganisasjoner som for eksempel dansekompanier, museer, gallerier, festivaler og symfoniorkestre
 • Non-profit-organisasjoner med allmennyttig formål (for eksempel for handicappede, aktiviteter for flyktninger, innen rus-rehabilitering)
 • Administrasjon innen kunst- og kunstopplæringsorganisasjoner
 • SFO/Aktivitetsskole
 • Kulturskoler – både offentlige og private og skoler (bør ta «Praktisk pedagogisk utdanning» (PPU) i tillegg)
 • Egenutviklede virksomhets-ideer (profit/non-profit)

Alle utdanninger innen