Bachelor - barnehagelærarutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hos oss kan du bli barnehagelærer på heltid (3 år) i Bergen, Sogndal og på Stord. I Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Undervisningsopplegg

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, verksted, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du arbeider på egen hånd og/eller i grupper.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Hvis du vil studere videre etter endt bachelorutdanning, kan du ta en master i barnehagekunnskap.

Karrierevegar

 • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
 • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
 • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i tredje studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærer

Tilbys ved:

 • Bergen
 • Sogndal
 • Stord

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  30.80 (primær)
  34.80 (ordinær)

  Studieplasser

  40

  Søknadskode (SO)

  203445
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  65

  Søknadskode (SO)

  203135
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  280

  Søknadskode (SO)

  203130