Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆRER

Poenggrenser 2020

  • 46.80 (primær)
  • 51.10 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

203440

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med idrett og kroppsøving i skoleverket.

Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsesaktiviteter inngår.

Gjennom studiet lærer du:

  • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
  • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

Undervisningsopplegg

Du har totalt 14 uker praksis. Av disse skal 8 uker gjennomføres i grunnskole og videregående skole, og 4 uker i spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettslivet. Dette gir grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket. Her finner du mer informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Videre studier

Du kan bygge på utdanningen din med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet.

Karrieremuligheter

  • Faglærer i kroppsøving ved grunnskole og videregående skole
  • Trener og leder innen den frivillige idretten, og som veileder innen treningssenterbransjen
  • Arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Alle utdanninger innen