Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

19. mai 2022.

Om studiet

Hvert år sender norske kommuner mange byggesaker i retur fordi søknadane er for dårlige. Noen saker kommer ikke en gang til behandling før de er sendt inn både to og tre ganger. Halvparten av plansakene blir møtt med innvendinger, mange fordi de er mangelfulle. Søknadsprosessene og regelverket er komplekst, og det er behov for økt kompetanse både hos ansvarlig søker og hos saksbehandler.

Vil du gjøre det du kan for å få dine saker raskere igjennom? Vil du lykkes med søknaden eller planforslaget ditt? Vil du bidra til effektiv saksbehandling i kommunen du er ansatt i eller bor i? Da er dette studiet noe for deg.

Studiet er et praktisk orientert studium for ansvarlig søker og plankonsulent etter Plan- og bygningsloven. Hovedvekten vil bli lagt på kravene som blir stilt til ansvarlig søker/plankonsulent, og at deltakerne skal tilegne seg praktiske ferdigheter og forståelse for samhandlingen mellom aktørene.

Bestått kurs sammen med annen nødvendig kompetanse, gir godkjenning som ansvarlig søker i byggesaker. Videre gir kurset sammen med annen kompetanse grunnlag for å opptre som fagkyndig/plankonsulent i plansaker.

Timeplan

  • 1. samling: 2.-3. september (digital samling, i samarbeid med Tekna) 
  • 2. samling: 23.-24. september i Bergen, campus Kronstad - med mulighet for digital deltakelse
  • 3. samling: 25.-26. november i Bergen, campus Kronstad - med mulighet for digital deltakelse
  • Eksamen: Desember 2021