Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Adferdsvansker er et samlingsbasert deltidsstudium over et år med undervisning i Bergen. Studiet er rettet mot pedagogisk arbeid i skolen, og passer for deg som ønsker å utvikle din kompetanse i møte med elever med utfordrende atferd. Målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole, men studiet kan også være aktuelt for andre yrkesgrupper i skolen med relevant utdanning.

I studiet vil du lære om:

  • Begrepene atferdsvansker, problematferd, psykososiale vansker, sosiale- og emosjonelle vansker og samspillsvansker
  • Ulike perspektiver og tilnærminger til utvikling av vansker
  • Mulige årsaker til utvikling av atferdsvansker
  • Samspill individ - miljø
  • Psykisk helse og livsmestring
  • Sosial og emosjonell kompetanse
  • Lærerens rolle og betydningen av relasjoner
  • Elevens mulighet til medvirkning
  • Tilrettelegging på system- og individnivå
  • Samarbeid med andre instanser

I studiet vil det være varierte arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid.

Opptaksinformasjon

15. april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning

Alle utdanninger innen