Bachelor i barnevern favoritt ikon

Universitet og høgskole
Som barnevernspedagog hjelper du barn og ungdom i vanskelege livssituasjonar. Du arbeider med førebygging, støtte og hjelp til utsette barn, unge og deira familiar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Barnevernspedagogar prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

I studiet lærer du

  • om forhold i samfunnet som påverkar barn og unges oppvekst og utvikling
  • å kommunisere og samhandlar med barn, familiar og samarbeidspartnarar
  • å planlegge og bruke ulike tiltak i arbeid med barn og unge og deira familiar

Evna til å skape tillit er ein av dei viktigaste eigenskapane ein barnevernspedagog må ha. Du må også vere god på samarbeid og konfliktløysing.

Undervisningsopplegg

Praksisdelen av studiet utgjer nær 25 prosent. Gjennom alle tre studieår har du ulike typar praksis og du får jobbe med prosjekt i samarbeid med praksisfeltet.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du kan ta ulike master- og vidareutdanningar ved HVL.

Karrierevegar

Du kan jobbe innan:
  • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakt
  • barnehage og skule
  • flyktningtenesta i kommunar
  • barne- og ungdomspsykiatri

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Tilbys ved:

  • Sogndal

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.40 (primær)
43.90 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203070

Lignende utdanninger