Ren energi- og prosessteknologi (Y-veien) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Har du relevant fagbrev og yrkesfaglig bakgrunn kan du bli ingeniør i ren energi- og prosessteknologi. Ta del i det «grønne skiftet» gjennom kunnskap om fornybare energikilder, bedre energiutnyttelse, renseprosesser og bærekraftig ressursanvendelse.

Tilbys ved:

  • Campus Porsgrunn