Ren energi- og prosessteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som ingeniør i Ren energi og prosessteknologi kan du gi et viktig bidrag til det grønne skiftet. Utdanningen gir kunnskap om mer effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi.

Tilbys ved:

  • Campus Porsgrunn

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

222688