Jus: Forretningsjus og økonomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Få innsikt i jus som redskap til å styrke beslutningsprosesser i private og offentlige virksomheter, og rettens betydning for verdiskapning i samfunnet.

Tilbys ved:

  • Campus Ringerike

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.10 (primær)
39.80 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

222867

Lignende utdanninger