Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Tilbys ved:

  • Campus Ringerike

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.70 (primær)
52.50 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

222526

Lignende utdanninger