Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Austevoll
Nedre Nygård

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Dekksoffiser, Austevoll

Antall semester

4

Opptakskrav

Studiested

Austevoll

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-5

Dekksoffiser, Bergen

Antall semester

4

Opptakskrav

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-6

Om studiet

Utdanning til dekksoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste sertifikat som dekksoffiser (D1) etter gjeldande krav. Utdanninga går over to skoleår. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nygård.

Utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann, skipsfører og sjøkaptein.

 

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, og er ei fulltidsutdanning over 2 år.
Bestått eksamen frå utdanning dekksoffiser gir deg nødvendig kunnskap til å løyse sertifikat som styrmann/kaptein, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som blir kravd for å løyse sertifikat (Sjøfartsdirektoratet).

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst.

For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det:

  • minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy
  • relevant og bestått utdanning innenfor matros eller fiske og fangst kan telle med inntil 2 år

 

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak

 

Karrieremuligheter

Etter toårig maritim fagskule kan ein bli dekksoffiser, og med tilstrekkeleg fartstid bli kaptein.

Alle utdanninger innen