Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90
Søknadsfrist: 15. mars

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

17. november 2023.

Om studiet

Norske Tindevegledere (NORTIND) er medlem av det internasjonale tindeveglederforbundet. NORTIND tar opp rundt 10 nye medlemmer for kvalifisering annet hvert år. Gjennom samarbeidet med Høgskulen i Volda gir utdannelsen både formell kompetanse til å jobbe med fjellføring og kurs i hele verden og 90 studiepoeng innenfor høyere utdanning. Opptaket blir gjennomført av NORTIND.

Kvalifiseringen går over tre år og omfatter en lang rekke tema knyttet til natur og mennesker i forbindelse med klatring, bre og ski. Lærere/vegledere på kursene er godkjente tindevegledere, i tråd med Nortinds internkontroll. Studiet er bygget opp med to studieemner: Tindeveglederkandidat (60 stp) Tindevegleder (30 stp) Les studie- og emneplaner for mer informasjon.

Undervisningsopplegg

Kvalifiseringen inneholder ca 15 ukelange kurs som avholdes ulike steder i Norge og i Alpene. I løpet av kvalifiseringstiden er det krav om 10 uker praksis og dokumentert egenutvikling.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Nortind. Søknadskode: 4142

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse og bestått Nortind opptaksprøve (sjå www.nortind.no). Du søker til studiet på Nortind sine nettsider.

Alle utdanninger innen