Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: 5. desember

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

13. januar 2023.

Om studiet

Fordjupingsemna bygger på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Du vel sjølv blant frittståande emne og set saman ditt eige fordjupingsstudium.

Utøving og formidling 1, 15 stp. (haust) Ensembleleiing, 15 stp. (haust) Arrangering, 15 stp. (haust) Utøving og formidling 2, 15 stp. (vår) Musikkteknologi 2, 15 stp. (vår) Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi (vår) Merk at emna kan ha ulike forkrav.

Undervisningsopplegg

Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Organiseringa vil variere mellom undervisning i plenum og større og mindre grupper. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, verkstadarbeid, arbeid i grupper og individuelt. Det vert gitt indivduell undervisning på hovudinstrument. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 4261

Anbefalt forhåndskunnskap

60 stp musikk frå HVO eller tilsvarande. Emna har ulike forkrav, sjå emneplanen.

Alle utdanninger innen