Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Mat, kultur og konservering er eit tverrfagleg studium retta mot deg som er interessert i matkultur, mattradisjonar og konservering og som ønskjer praktisk og teoretisk kunnskap i faget.

Sentralt i studiet er forståing for matkultur i eit historisk perspektiv og samanhengen mellom naturgrunnlag og kosthald. Du skal lære tradisjonell matlaging, oppbevaring og konservering av ulike råvarer. Studiet er praktisk retta, men har òg ein sentral teoretisk del. Viktige tema er mat i eit historisk og kulturelt perspektiv, konservering av mat og mattradisjonar.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er organisert i samlingar og det er fem samlinger per semester. Torsdag kl.16.00–20.00 og fredag kl.09.00–15.00. I tillegg kjem frammøte til eksamen og arrangement i samband med eit arbeidskrav. Du må gjennomføre praktiske og teoretiske oppgåver mellom samlingane. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4051

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse

Alle utdanninger innen