Lese- og skrivekunne favoritt ikon

Universitet og høgskole
Emnet tek for seg lese- og skrivekunne og korleis ein kan arbeide med  utvikling av djupneforståing for ulike elevgrupper i grunnskulen. Sentrale studiefelt vil mellom anna vere literacy-omgrepet, lese- og skrivekunne i bokmål og nynorsk og leseforståing og lesestrategi. Vidare vil forsking på lese- og skriveopplæring, lesing og skriving i eit begynnarperspektiv, i eit vidareopplæringsperspektiv og i eit andrespråksperspektiv vere viktige tema i undervisninga.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Les meir om masteremnet her

Undervisningsopplegg

Emnet er organisert med fem samlingar av to dagar. Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar og arbeid i mindre grupper. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 4390