Historie, opne emner favoritt ikon

Universitet og høgskole
Nettstudiet gir ei grunnleggande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Det er eit mål å gi studentane kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og skape reflekterte haldningar. 

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

45

Semester

2

Om studiet

Studiet er sett saman av emne på 15 studiepoeng. Deltidsstudenten vel 1 emne i semesteret. Heiltidsstudenten vel 2 emne i semesteret. Du kan velje mellom desse emna: Valbare emne, kvart på 15 studiepoeng: Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert og alle innleveringar av oppgåveutkast m.m.skjer i e-læringsverktøyet Canvas. Det er difor ein føresetnad at studentane er fortruleg med internettbruk. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. Studieplanane er under revisjon, og vil bli publisert i løpet av våren 2018.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4026