Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Lavere nivå

Semester

2

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. mars

Undervisningsopplegg

Undervisninga i kvart emne er organisert i tre obligatoriske samlingar som går over to heile dagar. Mellom kvar av samlingane er det lagt opp til at studentane arbeider med ulike nettbaserte arbeidskrav. Høgskulen i Volda nyttar  læringsplattforma Canvas, og studentane må difor disponere pc med nettilgang. Vurderingsordningar: Haustsemesteret: Ein individuell, skriftleg heimeeksamen over to dagar. Vårsemesteret: Mappeeksamen

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Kompetanse for kvalitet. Søknadskode: 4398

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført lærarutdanning