Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Studiepoeng

5

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Om studiet

Emnet vil gi en introduksjon til Tingenes internett og sanntidssystemer slik at bedriftene kan få en bedre forståelse for teknologien for digitalisering av industri og næringsliv. 
Emnet gir grunnleggende kunnskap om maskinvare og programvare brukt for digitalisering og understøttes av konkrete industrielle erfaringer både fra lokale bedrifter og store internasjonale konsern.
Tingenes Internett og sanntidssystemer (5 studiepoeng) er et åpent studietilbud med oppstart i januar 2022. Det er valgfritt om deltakere ønsker å ta eksamen i emnet eller om de vil ha et kursbevis ved fullført kurs, se opptak.
Målgruppe er ansatte og ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker å få bedre forståelse for teknologien for digitalisering av industri og næringsliv. 
Oppstart planlegges vår 2022, dersom tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.
Søknadsperiode: 1.10-1.11.

Undervisningsopplegg

Halden/nettbasert.