Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ikke opptak 2021

Kvalifikasjon/tittel

Statsvitenskap årsstudium