Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Vil du bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig solid og trygg start på sin yrkeskarriere?

Vil du bidra til at studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger og lærerstudenter i sin praksisopplæring blir tilbudt kompetent veiledning?

 

Da er dette studiet noe for deg!

 

Studiet profesjonsrettet veiledning er rettet mot pedagoger som skal være veiledere for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring og praksisveiledere for studenter i lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. Kompetanse i veiledning vil også være nyttig i organisasjonsutvikling og kollektive læringsprosesser.

Kvalifikasjon/tittel

Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng)