Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Vil du bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig solid og trygg start på sin yrkeskarriere?

Vil du bidra til at studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger og lærerstudenter i sin praksisopplæring blir tilbudt kompetent veiledning?

Kvalifikasjon/tittel

Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng)