Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

30. mai 2022.

Om studiet

Motiveres du av å gjøre andre gode?

Personaladministrasjon og personalledelse tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet. Studiet gir deg grunnleggende innsikt i en rekke rammebetingelser som det er viktig å ha kunnskap om i dagens arbeidsliv. Med økt kunnskap får du trygghet og evne til å foreta selvstendige og presise vurderinger innen personaladministrasjon og personalledelse. Kravene til ledelseskompetanse er økende innen offentlig og privat virksomhet, det betyr at personer som har slik kompetanse er attraktive på arbeidsmarkedet.