Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Studiepoeng

10

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Om studiet

Kontinuerlig forbedring er og har vært et sentralt satsingsområde i både bedrifter og virksomheter. Kravet til endringer i forhold til det grønne skifte og digitalisering spesielt illustrerer behov for omstilling og kontinuerlig forbedring.

Dette nye studietilbudet fokuserer på læring og kultur for kontinuerlig forbedring, og representerer på denne måten de nyeste diskusjonene innenfor fagområdet Lean, og her er det stort behov for økt kompetanse. For å utvikle en sterkere og mer adaptiv læringskultur, trenger både bedrifter og kommuner å identifisere sine egne styrker og forbedringsområder og bestemme de mest virkningsfulle strategiene. Gjennom studiet vil man utvikle forbedringsstrategier for virksomheten samtidig som man utvikler sine individuelle ferdigheter innen systemtenkning.
Oppstart planlegges vår 2022, dersom tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.
Søknadsperiode: 1.10-1.11.

Undervisningsopplegg

Fredrikstad/samlingsbasert hos student-tilknyttede virksomheter.