Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

10

Semester

1

Studietempo

Deltid

Om studiet

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, veilederstyrt samtalestil.
MI har til hensikt å avdekke motivasjon for endring og påvirke atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, stimulering av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne.

Kvalifikasjon/tittel

Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng)

Alle utdanninger innen