Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du lærer og opptatt av variert og relevant opplæring for dine elever? Ønsker du å styrke din kompetanse i matematikkfaget ytterligere?

Matematikk 2: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som er lærer og som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i matematikk eller tilsvarende utdanning. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å bli en dyktig matematikklærer.

Kvalifikasjon/tittel

Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen