Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du lærer i grunnskolen og opptatt av variert og relevant opplæring for dine elever? Har du behov for å styrke din kompetanse i matematikkfaget?

For alle elever er det viktig at de får mulighet til å bygge opp matematisk kompetanse ut fra egne forutsetninger. Dette fordrer at lærerne har god kjennskap til hvordan elever vanligvis utvikler matematisk forståelse, samt at lærerne evner å avdekke og sette seg inn i de forskjellige elevenes kunnskaper. På grunnlag av god innsikt i elevenes faglige utgangspunkt skal matematikkundervisningen gi elevene mulighet til innlevelse og den skal fremme deres fantasi og nysgjerrighet, både individuelt og i fellesskap. Matematikk 1: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på barnetrinnet.

Kvalifikasjon/tittel

Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen