Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du lærer med barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse og har du behov for å styrke din kompetanse i matematikkfaget?

Matematikk er et av basisfagene i grunnskolen og behovet for lærere med tilstrekkelig kompetanse i matematikk er stort. Matematikk 1: 1.-7. trinn. Geometri og måling (15 studiepoeng) er et regionalt videreutdanningstilbud til lærere i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse. Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i matematikk på1.- 4. trinn.

Kvalifikasjon/tittel

Matematikk 1: 1.-7.trinn. Geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 stp)

Alle utdanninger innen