Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ikke opptak 2022

Dette masterstudiet gir deg muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til egen profesjonsutøvelse. Det betyr at du får mulighet til å samle og opparbeide vitenskapelig og metodisk kompetanse fra eget praksisfelt, som kan omdannes til faglige utviklingsprosjekter som møter dagsaktuelle utfordringer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis