Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Ikke opptak 2022

Dette masterstudiet gir deg muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til egen profesjonsutøvelse. Det betyr at du får mulighet til å samle og opparbeide vitenskapelig og metodisk kompetanse fra eget praksisfelt, som kan omdannes til faglige utviklingsprosjekter som møter dagsaktuelle utfordringer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis