Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ikke opptak 2021

Kvalifikasjon/tittel

Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom

Alle utdanninger innen