Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

30. mai 2022.

Om studiet

Studiet er et oppdragsstudium for Statsforvalteren i Oslo og Viken, i et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Viken.

Målgruppen for studiet er syke- og vernepleiere som arbeider i kommunale helse- og omsorgstjenester i Oslo og Viken.

Ta kontakt med HiØ VIDERE for nærmere informasjon.