Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du lære mer om hvordan den digitale utviklingen preger livet i barnehagen? De ansattes digitale kompetanse virker inn på måten vi leker, lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen