Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Vil du lære mer om hvordan den digitale utviklingen preger livet i barnehagen? De ansattes digitale kompetanse virker inn på måten vi leker, lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap.

Studiet Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng) har fokus på profesjonsfaglig digital kompetanse for ansatte i barnehagen. I studiet vil du tilegne deg økt teoretisk og praktisk digital kompetanse. Du vil få en innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT i lek og læring med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagen og et perspektiv på skolens læreplan for småskoletrinn.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng)