Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Dette studiet er for deg som ønsker å ta del i utviklingen av nye produkter og komponenter for å løse morgendagens utfordringer.

Studiet gir deg ferdigheter i konstruksjon, materialer, produksjon og energi. Du vil opparbeide deg kompetanse i bruk av digitale modellerings- og analyseverktøy ved design av nye produkter med riktige løsninger for ytelse, kvalitet og bærekraft. I vår produksjonslab vil du kunne planlegge og bygge fremtidens robotiserte produksjonslinje. Som ferdig utdannet maskiningeniør kan du delta i og lede utviklingsprosesser i tverrfaglige team.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering

Alle utdanninger innen