Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

 

Er du opptatt av hvordan vi skal kunne sikre fremtiden vår gjennom rent drikkevann, sikker mat, nye medisiner og en bærekraftige energiløsninger i moderne prosessindustri?

 

Kjemifaget er læren om hvordan stoffer er bygd opp og hvordan de reagerer. Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien, gir deg kompetanse om prosesskjemi og analytisk kjemi rettet mot industri og næringsliv.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - kjemi

Tilbys ved:

  • Fredrikstad