Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fredrikstad

Studiepoeng

15

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønsker du å bidra til at flere får muligheter i arbeidslivet, er dette utdanningen for deg.

Videreutdanning i Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepoeng) har fokus på utvikling av kunnskap og kompetanse som kan bidra til at personer med sammensatte bistandsbehov også får tilbud i det ordinære arbeidsmarkedet.
Kunnskap om Arbeidsinkludering og Supported Employment er etterspurt for ansettelse til stillinger som jobbspesialist, veileder, rådgivere og av andre med ansvar for arbeidsinkludering i NAV, Helsetjenesten, Attføringsbedrifter, Tiltaksarrangører og videregående skole.
Studiet er samlingsbasert med tre digitale og en fysisk samling ved HIØ, studiested Fredrikstad.
Oppstart planlegges vår 2022, dersom tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. 
Søknadsperiode: 1.10-1.11.